Assi Molin
6 november - 5 december

Foto och grafik
Assi Molin är medlem i Krogen Amerika, 
Linköpings grafikcentrum
Galleriet följer gällande rekommendationer i samband med pandemin. Tidsbokning för enskilt besök 070 5712520.
Varmt välkommen!
Galleri Vreta kloster i samarbete med ABF
Galleri Vreta kloster

Öppet under utställningstiden: Söndag 14.00-17.00, onsdag, torsdag 16.00-19.00
 Källgårdsvägen 6, 585 77 Vreta kloster.   070 571 25 20   info@gallerivretakloster.se       facebook, sök Galleri Vreta kloster.