Josefina Tengvall mars -april 2024

Josefina Tengvall är född 1977 och är utbildad bildkonstnär och textildesigner. Nu bosatt och verksam i Boxholm, södra Östergötland. Hon påbörjade sin konstnärliga bana på estetiska programmet i Mjölby 1993–1996. Därefter följde två lärorika och konstnärligt grundläggande år på Lunnevads folkhögskolas bildlinje.

1999 antogs Josefina till konstskolan Gerlesborg i Stockholm. Där var det krokiteckning som gällde varje dag 08.00 – 12.00 och eget fritt måleri övrig tid. Studier i konstvetenskap på Stockholms universitet följde parallellt med eget skapande och separatutställningar.

Efter arbete på animationsstudio i Eksjö påbörjade Josefina en masterexamen i textildesign på Textilhögskolan i Borås år 2010 – 2015.  

Utställningen på Galleri Vreta Kloster 2024 visar ett urval av verk i varierade tekniker och material som skapades åren 2007 – 2023. Josefina har i sitt konstnärskap rört sig från det klassiska måleriet med studier av landskap, stilleben och kroki, till ett mer abstrakt och expressivt måleri och formspråk. Det som förenar och som har följt med som en röd tråd genom åren är färgvalen som ofta har en mättad skala och kontrasterna mellan ljust och mörkt. Lusten och nyfikenheten att ständigt upptäcka nya uttryck och möten mellan tekniker och material driver skapandet framåt. Hon söker sig fram och undersöker problematiken kring färg och form. Hennes arbetssätt inom måleriet är ofta intuitivt och hon komponerar fritt, snabbt och intuitivt utifrån material och färger hon hittar omkring sig just i stunden. Man kan likna det vid meditativt måleri. Inspiration hämtas från dagdrömmar, vardagliga betraktelser och arkitektoniska konstruktioner och färger och former från naturen.

Formgivning av mönsterrapporter är också en del av skapandet som Josefina utvecklade under sina år på Textilhögskolan. Där är arbetet mer metodiskt, eftertänksamt och matematiskt. Hon arbetar oftast analogt först för att sedan utveckla formgivningen digitalt i flera steg.

Oskar Lindvall och Ola Niklasson, oktober-november 2023

Oskar och Ola möttes genom jobbet som bildlärare på DeGeergymnasiet i Norrköping. Oskar målar i abstrakta former (som ibland ser ut som något konkret, om betraktaren så vill) med mättade färgtoner. I Olas bilder möter vi ofta fåglar av olika slag och musikinstrument, ibland skräp och föremål som till synes bara hamnat där. Båda har sin bakrund inom graffiti. 
Oskar Lindvall är född 1983 och utbildad på Lunnevads folkhögskolas konstlinje och på lärarprogrammet vid Umeå universitet. Han har ställt ut ett flertal gånger runt om i Östergötland, samt i Stockholm och Södertälje. Han är representerad i Norrköpings och Linköpings kommuner.
Ola Niklasson  har studerat på Konstfack, Lunnevads Folkhögskola samt läst konstvetenskap vidStockholms Universitet. Han är medlem i konstnärsgruppen blandArt som håller till i Galleri Rådhuset i Söderköping. Under de senaste åren har Ola bland annat ställt ut på Liljevalchs vårsalong, målat live i Musikhjälpen, deltagit i Netflix Stranger Things-utställning i Stockholm och Köpenhamn, varit med i SVT:s kulturprogram Sverige! samt iAntikmagasinet och gjort affischen till Norrköpings kulturnatt. Han har också utfört ett flertal offentliga utsmyckningar i Norrköpingstrakten.

 Sara Nilsson, utställare september - oktober 2023

TILLBAKA TILL NATUREN – Om Sara Nilssons konst  – En text från Grafikens Hus, Södertälje 2018, © 20

Under flera år har konstnären Sara Nilsson arbetat med det återkommande temat tillbaka till naturen. Hennes bildvärld är inspirerad av 60- och 70-talsrörelser som gröna vågen, proggen, flower power och hippiekulturen.

Det som fascinerar Nilsson är revolutionsandan, personligheterna, framtidstron och miljöerna. Personerna i hennes bildvärld tycks förbereda sig för att något ska ske. De studerar flora och fauna, tecknar av djur och geometriska former eller så sitter de helt stilla i naturen. Vad är det de samlar kraft inför?

Nilsson beskriver sin skapade värld som en slags miljörörelse som står upp och värnar om naturen. Men på ett personligt plan söker de också efter något ”annat” i sitt liv. Hon skildrar unga personer som dragit sig undan från samhället för att istället söka sanning och mening i naturen. Tidigare var karaktärerna ute på nomadiska vandringar genom skog och mark. Men i hennes senare verk har något förändrats, personerna har börjat söka efter platser att ockupera eller kanske rent av att bosätta sig på. Genom subtila gester och handlingar manifesterar de sina åsikter. Trots att de alla är ensamma i sitt sökande finns en känsla av samhörighet mellan dem, som om de vore medlemmar i någon slags gåtfull förening.

Nilssons målningar och skulpturer startar alltid som en teckning, den läggs sedan undan för att återupptäckas vid ett senare tillfälle. Skulpturerna byggs upp lager för lager av pappersmassa och limblandning, vilket skapar en slags papperslera. När det torkat blir materialet starkt och hållbart, nästan som trä och kan filas och slipas. När figurerna är färdigskulpterade med rätt yttexturer målas de med akrylfärg. Nilsson lägger stor vikt vid att med hjälp av måleriet, färgerna, få fram rätt uttryck, stämning och känsla hos varje enskild karaktär. Det är kombinationen av skulptur och måleri som intresserar Nilsson. Den omsorgsfulla konstnärligaprocessen skapar ett helt särpräglat uttryck i verken som gör hennes bildvärld gåtfull och oemotståndlig för en betraktare. I Konstfönstret målar hon dessutom verk direkt på plats, något alla kan se som passerar förbi dagarna innan öppning.

Naturen finns med som en stark komponent i den svenska nationella identiteten. Vi har en naturbevarande grundhållning och allemansrätten kan ses som ett uttryck för en önskad nära relation till naturen. Naturen har länge setts som ett ”medel” för att förbättra både den ”kroppsliga” och den ”själsliga” hälsan. Sara Nilsson lämnade Stockholm för ett par år sedan och flyttade tillbaka med sin familj till Olsäter, Värmland. Där bor hon på landet med ateljén hemma på gården. Omgivningen utanför ateljéfönstret består idag av åkrar och ängar.

Sara Nilsson (född 1978) är utbildad på Konstfack i Stockholm där hon 2007 tog sin masterexamen.