Med öppet sinne

Det är i samtalen vi får nya insikter och kunskaper, det är där vi förstår varandras ståndpunkter och argument även om vi inte alltid delar dem.  Här vill vi bjuda in till programpunkter av de mest skiftande slag. Föredrag, diskussioner, musik, samtal om konsten och livet  – och fika därtill. 
KOSTNAD 150 KR INKL FIKA
ANMÄL dig (så att du vet att du får en plats) till bulle.davidsson@gmail.com, sms 070 5712520
VÄLKOMMEN!

Alltid på en söndag 16.00!

Våren 2024
10 mars Klockrike kapell

Klockrike kapell är en grupp musiker med hemvist i Östergötland. Kapellet grundades i Klockrike i början av 1990-talet och spelar till dans och på spelmansstämmor. Repertoaren består av slängpolskor, valser, schottisar och polkor från 1800- och 1900-talet. Vi spelar på flera olika instrument bland annat fiol, nyckelharpa, flöjter, säckpipa, cello, gitarr och concertina. Vi har varit intresserade av den lokala spelmansrepertoaren, gamla och nya låtar från Östergötlands nordvästra hörn, särskilt en samling polskor och valser från Godegård efter folkskolläraren och spelmannen Abraham Hagholm (1811-1890). Några av oss har byggt sina egna instrument. Vi har till vardags olika yrken. Musikintresset är det som fört oss samman. /Peter Berry för Klockrike kapell 


24 mars  Kulturkanon - hur då? Lars Trägårdh och Erik Jersenius
Lars Trägårdh är historieprofessor och ordförande i den kommitté som regeringen tillsatt för att utforma en svensk kulturkanon. Så här sa han i DN när han just utsetts: – Exakt hur vi ska gå till väga vet inte jag själv riktigt ännu. Detta är en fin intention, sedan får vi se exakt hur det ska realiseras. Men jag har nog lika mycket förtroende för medborgarna som jag har för de som är en del av kultureliten kring den här typen av frågor. 

Erik Jersenius är kulturjournalist, tidigare på Corren, numera på DN.


14 april Carl-Henrik Svenstedt 
Franskt i Samtalsrummet! Frankofilen, filmaren, konsprofssorn och författaren Carl Henrik Svenstedt berättar om sina år som chef för Svenska kulturhuset i Paris.  På 60-talet var han huvudsakligen verksam som kulturjournalist, främst i Svenska Dagbladet. Svenstedt var chef för Svenska kulturhuset i Paris 1989-94. Senare har han också varit kulturrådgivare vid Nordiska ministerrådet i Köpenhamn. 1998 knöts han till högskolan i Malmö där han 2001-04 var professor vid avdelningen Konst, Kultur & Kommunikation.

12 maj Författarsamtal med Mikael Berglund
Mikael Berglund fick ett ordentligt genombrott med romanen Ovanjorden, en berättelse om några människors liv och arbete i och kring Ammarnäs i Västerbotten. Där ryms såväl realism som romantik och mystik. Med Ovanjorden vann Mikael Berglund Sveriges radios romanpris 2023. I juryn fanns bland andra en bokcirkel från Vreta kloster, och därför är det extra roligt att få välkomna författaren just hit.